Mateřská škola

V Zeleni

Zápis dětí do MŠ V Zeleni - 13. 5. - 14. 5. 2024 /elektronickým systémem/

počet volných míst pro rok 2024/2025 - 19 míst

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost přijímacího řízení do mateřských škol a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní zatížení ředitelek škol a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost. Systém Vám umožní vytvořit přihlášku, bez nutnosti navštívit vybranou mateřskou školu a průběžně získávat informace o průběhu přijímacího řízení.

Jak postupovat při ELEKTRONICKÉM vydávání žádosti: vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ (od 1. 4. - 14. 5. 2024)

1. Vygenerování žádosti elektronicky

  1. Navštivte úvodní stránku: https://zapisms.usti.cz/
  2. Zadejte číslo pojištěnce svého dítěte (popřípadě, jméno a heslo v případě, že jste cizinec) a stiskněte tlačítko [pokračovat].
  3. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí a opatřen nápovědou.
  4. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „karty dítěte“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
  5. Po stisku tlačítka [upravit přihlášku] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.
  6. Na závěr přihlášku vytiskněte tolikrát, do kolika MŠ se budete hlásit.

2. Vyzvednutí žádosti osobně

a) v mateřské škole: dne 22. 4. a 23. 4. 2024 v čase 9.00 h. - 12.30 hod. v ředitelně MŠ

b) vyzvednutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 2336/8, 2. patro, kancelář č. 246, tel.: 475 271 361, 475 271 550, nebo kancelář č. 251, tel.: 475 271 502 - pro ověření sledujte stránky www.usti-nad-labem.cz - nutné si zjistit aktuální možnosti vyzvednutí telefonicky

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit:

osobně v ředitelně MŠ:   TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: od 13. 5. do 14. 5. 2024   - vždy v čase 8.30 - 11.30 a 13.00 -14.30 hod.

Nutné s sebou:

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Správní řízení může být přerušeno do doby dodání neúplných podkladů k přijetí zákonnými zástupci dle stanoveného termínu ředitelkou školy!

 

Datovou schránkou, e-mailem, poštou: 

Doporučujeme si ověřit telefonicky, že MŠ žádost přijala.


Vyhodnocování žádostí - od 17. 5. 2024 mohou rodiče očekávat informaci o přijetí/nepřijetí dítěte:

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude k dispozici na webu MŠ a na budově MŠ

Pokud bude Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte co nejdříve tu MŠ, kterou jste si pro nástup dítěte zvolili. Tím uvolníte místo pro další děti v pořadí u ostatních MŠ.