Mateřská škola

V Zeleni

Omlouvání dětí

Děti se omlouvají z docházky do MŠ pokud trvá déle jak 3 dny.

1) telefonicky:

třída Zahradníčci: 476 702 339, 725 941 567 

třída Farmáři: 476 700 173, 725 941 582

2) e-mailem: msvzeleni@seznam.cz

3) písemně: do sešitu v šatnách

Pokud je dítě nepřítomno déle jak 14 dnů, je rodič povinen nepřítomnost dítěte omluvit písemně (formulář k dispozici na třídách či na stránkách MŠ)

Pozdní příchod do MŠ

Pozdní příchod do MŠ je nutné nahlásit předem (tel,, mailem, písemně) nejpozději však do 8.00 hod. téhož dne (lékař, neočekávaná situace, aj.).

Odchod po obědě

Ochod dětí po obědě se hlásí vždy ráno při příchodu dětí do MŠ nejpozději do 8.00 hod.

Jinak dle domluvy s pedagogy.

Omlouvání z povinného předškolního vzdělávání

Omlouvání neúčasti dětí z povinného předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce je POVINEN oznámit nepřítomnost dítěte ze vzdělávání

Podmínky omlouvání: