Mateřská škola

V Zeleni

Cíle naší MŠ

Je dítě tolerantní, empatické, vstřícné, komunikativní a laskavé, které disponuje veškerými potřebnými dovednostmi a vědomostmi, jež bude umět aplikovat v dalším vzdělávacím procesu a svém budoucím životě. 

Předškolní výchova je legitimní a právoplatnou součástí vzdělávacího procesu. Profesionálním přístupem a kvalitní prací budeme směřovat k vytváření a hledání nových kreativních  postupů, směřujících k rozvoji dítěte po stránce tělesné i duševní; k získání maximálního rozhledu; ke kvalitnímu společenskému zařazení; k orientaci v kolektivu, ale i v okolí.