Mateřská škola

V Zeleni

Provoz v MŠ

OTEVÍRACÍ DOBA MŠ:

6.00 - 16.30 hod.

    děti se scházejí od 6:00h do 8:00h (pozdější příchod je nutné předem oznámit!)

    pokud jdou děti po obědě - odcházejí od 12:15 do 12:40 hod.

    pokud jdou děti po spaní - odcházejí od 14:15 do 16:30 hod.


DOCHÁZKA:

Rodiče omlouvají dítě z předškolního vzdělávání telefonicky pouze do 8. 00 hodin.

telefon:

Zahradníčci - 476 702 339, 725 941 567

Farmáři - 476 700 173, 725 941 582

Písemně do sešitu v šatnách i e-mailem - reditelka@msvzeleni.cz

První den nemoci jsou děti automaticky omluveny. Delší nepřítomnost nahlásí rodiče nejpozději do 3 dnů. Pokud je nepřítomnost delší než 14 dní, jsou rodiče povinni nepřítomnost omluvit písemně ředitel písemně, mailem.

Formulář na omluvu dítěte je k dispozici v ředitelně, na třídách, na webových stránkách MŠ

Organizace dne

6,00 - 7,30 hodin

příchod dětí - scházení dětí na jedné třídě - spontánní výběrové činnosti a hry dle přání dětí

 

7,30 - 8,30 hodin

rozcházení dětí do svých tříd - ranní hry, činnosti v různých centrech, pohybové aktivity, didaktické činnosti, Raníček – komunitní kruh

 

8,30 - 8,55 hodin

osobní hygiena, sebeobslužné činnosti, dopolední průběžná svačina

 

9,00 - 11,45 hodin

didakticky cílené činnosti dětí řízené pedagogem, které podněcují aktivní učení na základě týdenní motivace, skupinového, individuálního a frontálního charakteru

pohybové aktivity v průběhu dne dle potřeby dětí a uvážení učitelky – dle aktuálního počasí a vhodných podmínek ve třídě jsou některé tématické dopolední aktivity směřovány ven

pobyt venku : školní zahrada - pohybové aktivity na volných prostranství a herních prvcích zahrady (vždy pod řádným dohledem pedagogů), hry a poznávací činnosti; vycházky do okolí a přírody

 

11,45 - 12,15 hodin

osobní hygiena, oběd, sebeobslužné činnosti, upevňování správných návyků při stolování, kultury jídla


    

12,15 - 14,00 hodin

převlékání a odpočinek dětí na lehátku respektující rozdílné potřeby dětí, odpočinek s literární nebo hudebně poslechovou chvilkou, klidové činnosti dle potřeby dětí (individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku - společenské hry, grafické cviky, malování, modelování, didaktické činnosti uplatňující individuální přístup

 

14,00 - 14,15 hodin

osobní hygiena, sebeobslužné činnosti, svačina


    

14,15 - 16,30 hodin

rozšířené aktivity v rámci MŠ, zájmová odpolední činnost dle přání dětí, opakování a pokračování v didaktické cílené činnosti, hry /i na zahradě – dle počasí/, individuální rozhovory s rodiči, odchod dětí z MŠ