Mateřská škola

V Zeleni

O školce

Mateřská škola "V Zeleni"  je pojmenována podle umístění přímo uprostřed krásné zelené zahrady čtvrti Střekov, v jedné z lokalit města Ústí nad Labem. Je obklopena rodinnými vilkami, leží mimo frekventované silniční komunikace, v blízkosti jedné z dominant města  - gotického hradu Střekova.

Budova, která byla vystavěna ve 40. letech minulého století prošla v roce 2014 kompletní rekonstrukcí interiérů a exteriérů, tak aby splňovala veškeré požadavky na kvalitní předškolní výchovu a vzdělávání.

Školka je dvoutřídní s celkovou kapacitou 49 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. Komorní ráz MŠ nám umožňuje vytvořit rodiný styl prostředí, který je dětem blízký. Tím je umožněno trávit čas, prožívat

a sdílet zážitky, účastnit se akcí a jiné společně se všemi dětmi a zaměstnanci MŠ.

Na co se těšíme

na spolupráci

Cíle naší MŠ

Je dítě tolerantní, empatické, vstřícné, komunikativní a laskavé, které disponuje veškerými potřebnými dovednostmi a vědomostmi, jež bude umět aplikovat v dalším vzdělávacím procesu a svém budoucím životě. 

Předškolní výchova je legitimní a právoplatnou součástí vzdělávacího procesu. Profesionálním přístupem a kvalitní prací budeme směřovat k vytváření a hledání nových kreativních  postupů, směřujících k rozvoji dítěte po stránce tělesné i duševní; k získání maximálního rozhledu; ke kvalitnímu společenskému zařazení; k orientaci v kolektivu, ale i v okolí.