Mateřská škola

V Zeleni

  18. 03. 2024

Náhradní provoz léto 2024

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ ÚSTÍ NAD LABEM – ORGANIZACE REZERVACE MÍST

(1. 7. 2024 - 23. 8. 2024)

Vážení rodiče,

od pondělí 18. 3. 2024* vám bude umožněno provádět rezervaci míst v náhradních MŠ v Ústí nad Labem, které budou pro vás k dispozici v době přerušení provozu vašich kmenových MŠ. Upozorňujeme, že se jedná
o nadstandardní službu, kterou chceme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, kteří nemají jinou možnost,
a nepodařilo se jim zajistit náhradní řešení. Provoz MŠ, které budou k dispozici, bude rovněž omezen z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců a z důvodu provádění plánovaných oprav a malování prostor, které vycházejí z platné legislativy. Na základě těchto skutečností bude počet míst v náhradních MŠ limitován.

Kritéria pro umístění v náhradních MŠ (vytvořena ve spolupráci se zřizovatelem)

Rezervace míst

  1. jméno a příjmení dítěte
  2. věk dítěte
  3. název kmenové MŠ, kterou dítě již navštěvuje
  4. v případě, že se budete pokoušet o rezervaci místa ve více MŠ, tak je nutné uvést preference (pokud tak nebude učiněno, rozhodnou o umístění dítěte ředitelky MŠ s přihlédnutím
    na trvalý pobyt dítěte a volné kapacitě)

     

Ostatní identifikační údaje o dítěti budou zjišťovány individuálně a v souladu s požadavky GDPR.

* Vyhláška č. 14/2005 Sb., § 3

Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci
o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem
2a) v době omezení nebo přerušení provozu.


 

   zpět na přehled aktualit