Mateřská škola

V Zeleni

VÝSLEDKY ZÁPIS 2022/2023

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,

sdělujeme vám tímto, že vaše dítě získalo dostatečný počet bodů k přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola V Zeleni, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace.

Žádáme vás, abyste se dostavili do 5 dnů (tj. 23. 5. – 24. 5. 2022) a vyzvedli si rozhodnutí o přijetí a to v čase 8.30 - 11.30 hod. v ředitelně MŠ.

Nezapomeňte vzít s sebou doklad totožnosti a průkaz zdravotního pojištění vašeho dítěte, příp. vytištěný tento mail.

  

ZÁPIS Lex Ukrajina

Zvláštní zápis v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina)