Mateřská škola

V Zeleni

ZÁPIS 2020

Zápis dětí do MŠ V Zeleni

13. 5. - 14. 5. 2020 - počet volných míst pro rok 2020/2021 - 19 míst

Zápis nových dětí pro školní rok 2020/21 do MŠ V Zeleni proběhne

BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ a přednostě i BEZ  RODIČŮ!

Elektronický systém pro zápis dětí do mateřských škol

lHlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost přijímacího řízení do mateřských škol a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní zatížení ředitelek škol a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.Systém Vám umožní vytvořit přihlášku, bez nutnosti navštívit vybranou mateřskou školu a průběžně získávat informace o průběhu přijímacího řízení.
 

Jak postupovat při ELEKTRONICKÉM vydávání žádosti:

V období vydávání žádostí o přijetí dětí do MŠ (od 13. 4. - 14. 5. 2020), postupujte tímto způsobem:

 

Vygenerování žádosti elektronicky

 1. Navštivte úvodní stránku http://zapisms.usti-nad-labem.cz
 2. Zadejte číslo pojištěnce svého dítěte (popřípadě, jméno a heslo v případě, že jste cizinec) a stiskněte tlačítko [pokračovat].
 3. Vyplňte formulář, který je rozdělen do několika sekcí a opatřen nápovědou.
 4. Po úspěšném vyplnění formuláře se dostanete na stránku „karty dítěte“, kde naleznete shrnutí vyplněných informací a možnost otevřít či stáhnout žádost ve formátu PDF.
 5. Po stisku tlačítka [upravit přihlášku] se dostanete na formulář, kde je možné údaje upravit a opětovně uložit.

 

Vyzvednutí žádosti osobně

1. v mateřské škole pouze v nejnutnějším případě  dne 27. 4. v čase 9..00 h. - 11.30 h. v ředitelně MŠ - nutné mít ochranné pomůcky - ROUŠKA, RUKAVICE, VLASTNÍ TUŽKA, s sebou kartičku pojištěnce dítěte

2. vyzvednutí na Magistrátu města Ústí nad Labem - Odbor městských organizací a školství - pro ověření sledujte stránky www.usti-nad-labem.cz - nutné si zjistit aktuální možnosti vyzvednutí telefonicky

 

Co dělat s vytištěnou žádostí o přijetí do MŠ:

 1. Vytiskněte si počet žádostí shodný s počtem mateřských škol, na které se chystáte své dítě přihlásit.
 2. Každou žádost vyplňte, podepište - OBA zákonní zástupci, (nechte potvrdit od lékaře vašeho dítěte, pokud Vám ji v současné době potvrdí). Pokud to není možné, vytiskněte si na těchto stránkách /viz výše) -  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o provedeném očkování
 3. Okopírujte očkovací průkaz dítěte se zaznamenaným řádným očkováním dítěte

 

PODÁNÍ ŽADOSTI O PŘIJETÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost (oba rodiče), čestné prohlášení o provedeném očkování a kopii očkovacího průkazu naskenujte a zašlete:

 1. mailem na adresu: msvzeleni@seznam.cz       
 2. nebo datovou schránkou: ID: t7q8h8
 3. poštou na adresu MŠ: MŠ, V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem 400 03 - doporučujeme si ověřit zda žádost do MŠ dorazila.
 4. osobně do schránky MŠ - vhoďte veškeré dokumenty v obálce nebo v deskách do schránky MŠ

 

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: do 14. 5. 2020


Vyhodnocování žádostí - od 21. 5. mohou rodiče očekávat informaci o přijetí/nepřijetí dítěte:

telefonicky

mailem

SMS

nebo písemně poštou

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude k dispozici na webu MŠ a na budově MŠ

Pokud bude Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte co nejdříve tu MŠ, kterou jste si pro nástup dítěte zvolili. Tím uvolníte místo pro další děti v pořadí u ostatních MŠ.