Mateřská škola

V Zeleni

  09. 09. 2021

Aktualizace školního řádu

Vážení rodiče,

      žádáme vás o přečtení Školního řádu 2021, který je platným dokumentem MŠ a je závazný pro zákonné zástupce a jejich děti navštěvující MŠ V Zeleni a zaměstnance školy.

Na třídách budete vyzvání k podpisu, že jste se s dokumentem seznámily a zavazujete se jej dodržovat.

Děkujeme.  zpět na přehled aktualit