Mateřská škola

V Zeleni

  06. 04. 2021

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

OTEVŘENÍ MŠ OD 12. 4. 2021
 
Vážení rodiče, níže naleznete všechny potřebné informace k otevření MŠ a organizaci testování, kterým je podmíněna přítomnost dětí v MŠ. Během pobytu v MŠ nemusí mít děti ochranu úst a nosu, pouze při pobytu venku mimo areál MŠ.
 
Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, bude škola absenci evidovat jako omluvenou.
Dítě, které se neúčastní testování, se nemůže účastnit prezenčního vzdělávání.
 
Děti budou rozděleny do skupin, nejvíce však do 15 dětí.
 
PRO KOHO SE MŠ OTEVÍRÁ?

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

OČR - pokud mateřská škola, do které běžně dochází děti uvedených pracovníků bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o předškoláka či ne, je pro tyto děti otevřena, nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol tito pracovníci od 12. 4. 2021 nemají, tedy i pracovníci IZS.

 

TESTOVÁNÍ

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

FREKVENCE TESTOVÁNÍ

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ

Testování probíhá samoodběrem za asistence zákonného zástupce nebo jím písemně pověřené osoby. Dohlížející osobou je pověřený zaměstnanec školy.

Je nutné počítat s větší časovou rezervou. K testování se dostavte tak, aby do 8.00 hod. byly otestovány všechny děti nastupující k prezenčnímu vzdělávání

Testovací dny: PONDĚLÍ a ČTVRTEK

Testovací místnost: třída ZAHRADNÍČKŮ

Průběh testování: provedení testu - čekání na výsledek testu (15 min.) - předání otestovaného dítěte na třídu pedagogovi

ORGANIZACE

 

VSTUP DO TESTOVACÍ MÍSTNOSTI

POUZE přes horní zahradu MŠ (bude označeno)

 

VÝSLEDEK TESTU

NEGATIVNÍ - obdržíte kartičku

 

POZITIVNÍ

 

NEČITELNÝ/CHYBNÝ TEST

 

Testování bude prováděno LEPU RAPID testy

LEPU test:

Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.

Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.

Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

Spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

 


 

Konfirmace (potvrzení) a návrat: 

Povinná konfirmace (potvrzení) v případě pozitivního AG testu

 

 

 
 


  zpět na přehled aktualit