Mateřská škola

V Zeleni

  14. 05. 2020

Platby po znovuotevření MŠ

Vzhledem k zahájení provozu MŠ se opět hradí úplata za vzdělávání (školné) - mimo dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí v hmotné nouzi.

Platbu jsou povinni hradit i zákonní zástupci dětí, které po znovuotevření školy docházku nezahájily.  zpět na přehled aktualit