Mateřská škola

V Zeleni

  03. 05. 2020

Obnovení provozu MŠ

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ ZA ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK NA ZÁKLADĚ EPIDEMIOLOGICKÝCH NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ

ZAHÁJENÍ PROVOZU JIŽ 11. 5. 2020

MŠ bude otevřena v běžném časovém provozu od 6.00 - 16.30 hod.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím.

Situace je pro všechny náročná, ale věříme, že ji společně zvládneme bez větších obtíží.

 

STANOVENÉ PODMÍNKY DOCHÁZKY DO MŠ (MŠMT, MZČR)

Při prvním nástupu po znovuotevření MŠ je povinen zákonný zástupce doložit vyplněné a podepsané

1. PÍSEMNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, infekce dýchacích cest apod. - viz příloha).

2. PÍSEMNÉ SEZNÁMENÍ s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

(dokument ke stažení viz níže. nebo v sekci dokumenty - ke stažení)

Pokud nemáte možnost vytištění, bude dokument k dispozici v den nástupu do MŠ

Bez těchto podepsaných prohlášení, nebude dítě do MŠ přijmuto.

NIKDO - dítě, doprovod aj. s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu či jiný příznak infekce dýchacích cest - tzn. příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 - NESMÍ VSTOUPIT DO MŠ

 

ROUŠKY (zakrytí nosu a úst) V PROSTORÁCH MŠ

VSTUP DO TŘÍDY

PŘÍCHOD DO MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU ŠKOLY

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVANÍ BĚHEM KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými potřebami

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale( s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce nebo velký cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

Porucha imunitního systému např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

b) při protinádorové léčbě

c) po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně

Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2

Farmakologicky léčený diabetes melitus

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

   zpět na přehled aktualit